Σπίτι > Νέα > Νέα της βιομηχανίας

F.A.Q σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας NC

2022-11-15

1Ε: Πώς να διαιρέσετε τις λειτουργίες επεξεργασίας;

Απάντηση: Οι διαδικασίες επεξεργασίας NC μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

(1) Η κεντρική μέθοδος ταξινόμησης εργαλείων είναι η διαίρεση της διαδικασίας εργασίας σύμφωνα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται και η χρήση του ίδιου εργαλείου για την επεξεργασία όλων των εξαρτημάτων που μπορούν να ολοκληρωθούν στο εξάρτημα. Χρησιμοποιήστε το δεύτερο μαχαίρι και το τρίτο μαχαίρι για να ολοκληρώσετε άλλα μέρη που μπορούν να ολοκληρώσουν. Αυτό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αλλαγών του εργαλείου, να συμπιέσει το χρόνο αδράνειας και να μειώσει τα περιττά σφάλματα τοποθέτησης.

(2) Για μέρη με πολύ περιεχόμενο επεξεργασίας, το τμήμα επεξεργασίας μπορεί να χωριστεί σε πολλά μέρη ανάλογα με τα δομικά χαρακτηριστικά του, όπως το εσωτερικό σχήμα, το σχήμα, η καμπύλη επιφάνεια ή το επίπεδο. Γενικά, το επίπεδο και η επιφάνεια τοποθέτησης υποβάλλονται σε επεξεργασία πρώτα και στη συνέχεια επεξεργάζεται η τρύπα. Πρώτα επεξεργαστείτε απλά γεωμετρικά σχήματα και στη συνέχεια επεξεργαστείτε πολύπλοκα γεωμετρικά σχήματα. Τα εξαρτήματα με χαμηλότερη ακρίβεια θα υποβληθούν πρώτα σε επεξεργασία και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα εξαρτήματα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ακρίβειας.

(3) Για τα μέρη που είναι εύκολο να παραμορφωθούν με την τραχιά κατεργασία και τη διαδοχική κατεργασία φινιρίσματος, λόγω της παραμόρφωσης που μπορεί να συμβεί μετά από σκληρή κατεργασία, είναι απαραίτητο να βαθμονομηθούν, άρα γενικά, όλες οι διαδικασίες που πρέπει να είναι τραχιές και να τελειώσουν θα πρέπει να διαχωριστούν.

Συνοψίζοντας, κατά τη διαίρεση των διαδικασιών, είναι απαραίτητο να κυριαρχήσετε με ευελιξία στη δομή και τη διαδικασίαaικανότητα των εξαρτημάτων, τη λειτουργία των εργαλειομηχανών, τον αριθμό των περιεχομένων των εξαρτημάτων κατεργασίας NC, τον αριθμό των χρόνων εγκατάστασης και την οργάνωση παραγωγής της μονάδας. Επιπλέον, προτείνεται η υιοθέτηση της αρχής της συγκέντρωσης ή της αποκέντρωσης διεργασιών, η οποία θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, αλλά πρέπει να είναι λογική.

2Ε: Ποιες αρχές πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διευθέτηση της ακολουθίας επεξεργασίας;

Απάντηση: Η ακολουθία επεξεργασίας πρέπει να είναι διατεταγμένη σύμφωνα με τη δομή του εξαρτήματος και την κατάσταση του τυφλού, καθώς και την ανάγκη για τοποθέτηση και σύσφιξη. Το κλειδί είναι ότι η ακαμψία του τεμαχίου εργασίας δεν θα καταστραφεί. Η σειρά θα ακολουθεί γενικά τις ακόλουθες αρχές:

(1) Η επεξεργασία της προηγούμενης διαδικασίας δεν επηρεάζει την τοποθέτηση και τη σύσφιξη της επόμενης διεργασίας και η επεξεργασία των γενικών εργαλειομηχανών που είναι διάσπαρτες μεταξύ τους θα εξετάζεται επίσης συνολικά.

(2) Πρώτα πραγματοποιείται η ακολουθία επεξεργασίας της εσωτερικής κοιλότητας και στη συνέχεια πραγματοποιείται η ακολουθία επεξεργασίας περιγράμματος.

(3) Είναι καλύτερο να συνδέσετε τις διαδικασίες της ίδιας τοποθέτησης, μεθόδου σύσφιξης ή της ίδιας επεξεργασίας μαχαιριού για να μειώσετε τους χρόνους επαναλαμβανόμενης τοποθέτησης, αλλαγής εργαλείου και μετακίνησης της πλάκας πίεσης.

(4) Για πολλαπλές διεργασίες στην ίδια εγκατάσταση, πρέπει πρώτα να διευθετηθεί η διαδικασία με μικρή άκαμπτη ζημιά στο τεμάχιο εργασίας.

3Ερώτηση: Ποιες πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του τρόπου σύσφιξης του τεμαχίου εργασίας;

Απάντηση: Δώστε προσοχή στα ακόλουθα τρία σημεία όταν προσδιορίζετε το σημείο αναφοράς θέσης και το σχήμα σύσφιξης:

(1) Προσπαθήστε να ενοποιήσετε τον υπολογισμό του σχεδιασμού, της διαδικασίας και του προγραμματισμού.

(2) Οι χρόνοι σύσφιξης θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και όλες οι προς κατεργασία επιφάνειες μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία μετά από μία τοποθέτηση.

(3) Αποφύγετε τη χρήση του σχεδίου χειροκίνητης ρύθμισης για την εργασία του μηχανήματος.

(4) Το εξάρτημα πρέπει να ανοίγει ομαλά και η θέση του και ο μηχανισμός σύσφιξης δεν θα επηρεάζουν τη διαδρομή του εργαλείου κατά την επεξεργασία (όπως η σύγκρουση). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να συσφιχθεί με μέγγενη ή προσθέτοντας μια πλάκα βάσης για να τραβήξετε βίδες.

4Ε: Πώς να προσδιορίσετε ένα εύλογο σημείο ρύθμισης εργαλείου; Ποια είναι η σχέση μεταξύ του συστήματος συντεταγμένων του τεμαχίου εργασίας και του συστήματος συντεταγμένων προγραμματισμού;

1. Το σημείο ρύθμισης εργαλείου μπορεί να ρυθμιστεί στο εξάρτημα που πρόκειται να κατεργαστεί, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι το σημείο ρύθμισης του εργαλείου πρέπει να είναι η θέση αναφοράς ή το εξάρτημα που έχει τελειώσει. Μερικές φορές το σημείο ρύθμισης του εργαλείου καταστρέφεται μετά την πρώτη διαδικασία, κάτι που δεν θα οδηγήσει σε κανέναν τρόπο εύρεσης του σημείου ρύθμισης εργαλείου στη δεύτερη διαδικασία και στην επόμενη διαδικασία. Επομένως, κατά την ευθυγράμμιση του εργαλείου στην πρώτη διαδικασία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να οριστεί μια σχετική θέση ρύθμισης εργαλείου όπου υπάρχει μια σχετικά σταθερή σχέση διάστασης με την αναφορά τοποθέτησης. Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικό σημείο ρύθμισης εργαλείου μπορεί να βρεθεί σύμφωνα με στη σχετική σχέση θέσης μεταξύ τους. Αυτή η σχετική θέση ρύθμισης εργαλείου ρυθμίζεται συνήθως στον πάγκο εργασίας ή στο εξάρτημα εργαλειομηχανών. Οι αρχές επιλογής είναι οι εξής:

1) Είναι εύκολο να το βρεις.

2) Εύκολος προγραμματισμός.

3) Το σφάλμα ρύθμισης εργαλείου είναι μικρό.

4) Είναι βολικό να ελέγχετε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

2. Η θέση προέλευσης του συστήματος συντεταγμένων του τεμαχίου εργασίας ορίζεται από τον χειριστή. Μετά τη σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας, προσδιορίζεται από τη ρύθμιση του εργαλείου. Αντανακλά τη σχέση θέσης απόστασης μεταξύ του τεμαχίου εργασίας και του σημείου μηδέν της εργαλειομηχανής. Μόλις σταθεροποιηθεί το σύστημα συντεταγμένων του τεμαχίου εργασίας, παραμένει γενικά αμετάβλητο. Το σύστημα συντεταγμένων του τεμαχίου εργασίας και το σύστημα συντεταγμένων προγραμματισμού πρέπει να είναι ενοποιημένα, δηλαδή, κατά την επεξεργασία, το σύστημα συντεταγμένων του τεμαχίου εργασίας και το σύστημα συντεταγμένων προγραμματισμού είναι συνεπή.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept